1% БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХГҮЙ БАЙНА | ҮНЭГҮЙ хүргэлт